L 1i-SK  - 2019 Príloha L 1i pre r. 2019 k formuláru L 1 alebo E 1
- Príjmy zo závislej činnosti bez zrážky dane zo mzdy
- Dodatočné údaje pri splnení určitých cezhraničných kritérií
- Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov - EStG 1988) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare

 

Zurück zum Suchergebnis