E 31-SK  -  Hlásenie o
1. Zániku odpočítateľnej čiastky samoživiteľa/osamelého rodiča/zvýšenej odpočítateľnej
čiastke pre dôchodcov, resp. zmene štátu bydliska v prípade detí
2. Zániku, resp. zmene v prípade Rodinného bonusu Plus
3. Zániku predpokladov v prípade postihnutím podmienených nezdaniteľných položiek 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare

 

Zurück zum Suchergebnis