E 2-SK  - 2016 Pomôcka na vyplnenie priznania dane z príjmov (E 1) pre 2016 ako aj k prílohe k priznaniu dane z príjmov pre jednotlivých podnikateľov/-ky (podnikové príjmy) pre 2016 (E 1a) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare

 

Zurück zum Suchergebnis