L 1i-HR  - 2017 Prilog L 1i formularu L 1 ili E 1 za 2017. ljeto
- Prihodi iz nesamostalnoga djela prez odbitka poreza na plaću
- Dodatni podatki u slučaju da su ispunjeni odredjeni prikgranični kriteriji
- Prošnja, da me tretirate kot neograničeno dužnu/dužnoga plaćati porez (§ 1, stavak 4) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare