L 1k-CZ  - 2017 Příloha L 1k pro rok 2017 k tiskopisu L 1 nebo E 1 pro účely zohlednění
- nezdanitelné částky za dítě,
- odpočitatelné částky za výživné,
- mimořádných nákladů týkajících se dětí
- nebo pro dodatečné zdanění příspěvku zaměstnavatele na opatrování dětí. 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung