L 1i-SK  - 2014 Príloha L 1i za rok 2014 k daňovému priznaniu na vymeranie dane pre zamestnancov (L 1) alebo k daňovému priznaniu k dani z príjmov (E 1) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare