L 1k-SK  - 2012 Príloha k daňovému priznaniu na vymeranie dane pre zamestnancov (L 1) alebo k daňovému priznaniu dane z príjmov (E 1) za rok 2012 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare