L 1i-SK  - 2018 Príloha L 1i pre 2018
k formuláru L 1 alebo E 1
- Príjmy zo závislej činnosti bez zrážky dane zo mzdy
- Dodatočné údaje pri splnení určitých cezhraničných kritérií
- Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť ( § 1 ods. 4) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare