L1i-CZ  - 2018 Příloha L 1i pro rok 2018
k tiskopisu L 1 nebo E 1
- Příjmy ze závislé pracovní činnosti bez srážky daně ze mzdy
- Doplňkové údaje při splnění určitých přeshraničních kritérií
- Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1 odst. 4) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare