L 1k-SI  - 2017 Priloga L 1k za 2017 k obrazcu L 1 ali E 1
- neobdavčenega zneska za otroke ,
- odbitnega zneska za plačevalce preživnine,
- izredne obremenitve za otroke
- ali za naknadno obdavčitev dodatka delodajalca za varstvo otrok 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung