L 1k-SK  - 2017 Príloha L 1k pre 2017 k formuláru L 1 alebo E 1 na zohľadnenie
- nezdaniteľnej sumy na deti
- odpočítateľnej sumy na výživné
- mimoriadneho finančného zaťaženia kvôli deťom
- alebo na dodatočné zdanenie príspevku zamestnávateľa na opatrovanie detí . 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung