L 1i-CZ  - 2014 Příloha L 1i pro rok 2014 k přiznání ke zdanění zaměstnance/zaměstnankyně (L 1) nebo k přiznání k dani z příjmu (E 1) 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare