E 1b-SLO  - 2011 Priloga k napovedi za odmero dohodnine E 1 za dohodke iz dajanja v najem in v zakup zemljišč in poslopij za 2011 


Dieses Formular steht in folgenden Varianten zur Verfügung


Weitere Formulare